Servicii RSVTI

Servicii RSVTI

Ce este operatorul RSVTI?

Responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor. In conformitate cu prevederile legale in vigoare (Ordin ISCIR 130/2011, legea 64/2009 si Prescriptii Tehnice ISCIR) Operatorul RSVTI este o persoana instruita in acest sens care a absolvit un curs si un examen de autorizare, responsabila cu supravegherea instalatiilor care intra sub incidenta ISCIR. Aceste instalatii cuprind instalatii sub presiune ( cazane cu puteri nominale mei mari de 70kW, cazane de apa calda, abur, apa fierbinte, butelii, vase de expansiune, etc)

Cine are nevoie de servicii RSVTI?

Art.20 PTA1-2010- ” In cazul aparatelor cu puteri nominale 70kW<=P<=400kW, a cazanelor de apa calda cu 70kW<=P<=400kW si a cazanelor de abur cu joasa presiune cu debitul de Q<=0.6t/h ce deservesc institutiile publice, institutiile/unitatile de interes public sau societatile care ofera servicii publice, indiferent de forma de proprietate, organizare sau constituire, detinatorul/utilizatorul este obligat sa asigure operator autorizat RSVTI. ”

Obligatiile si responsabilitatile operatorului care ofera servicii RSVTI

Art.44 PTA1-2010-

 1. raspunde, impreuna cu detinatorul/utilizatorul, de luarea masurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prescriptiei tehnice PTA-1 privind siguranta in functionare a aparatelor.
 2. sa vizeze livretul aparatului, cu ocazia punerii in functiune, repunerii in functiune si la verificarile tehnice periodice ale acestuia.
 3. sa verifice functionarea dispozitivelor de siguranta la interval de 3 luni
 4. sa anunte de indata producerea unei avarii sau a unui incident la ISCIR

Obligatiile şi responsabilitaţile unităţilor deţinatoare/utilizatoare de instalatii/echipamente din domeniul ISCIR

 1. sa numeasca prin decizie interna operatori RSVTI pentru toate instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR pe care le detin/utilizeaza;
 2. in cazul in care detinatorul/utilizatorul are subdiviziuni/puncte de lucru ale persoanei juridice care detin instalatii/echipamente din domeniul ISCIR, in raza de competenta teritoriala a mai multor inspectii teritoriale ISCIR, are obligatia sa numeasca cate un operator RSVTI corespunzator fiecarei inspectii teritoriale ISCIR;
 3. sa identifice si sa inregistreze, impreuna cu operatorul RSVTI, toate instalatiile/echipamentele supuse autorizarii ISCIR pe care le detin;
 4. conducerea unitatii este obligata ca la normarea timpului de lucru al RSVTI (angajat propriu) sa tina cont de numarul de instalatii/echipamente, complexitatea si vechimea acestora precum si de amplasarea lor pe o anumita arie geografica;
 5. conducerea unitatii detinatoare/utilizatoare este obligata sa asigure RSVTI pentru fiecare punct de lucru unde se desfasoara activitati cu instalatii/echipamente din domeniul ISCIR;
 6. inlocuirea/suplinirea personalului care desfasoara activitatea de operator RSVTI poate fi dispusa de conducerea unitatii dar asigurand derularea activitatii tot cu personal autorizat RSVTI, conform dispozitiilor legale in vigoare.

In vederea inregistrarii instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR pe care le detin, unitatea detinatoare/utilizatoare va transmite la ISCIR urmatoarele documente:

 1. cerere scrisa prin care solicita luarea in evidenta ca unitate ce beneficiaza de serviciile unui operator RSVTI;
 2. evidenta centralizata, in original, semnata de conducatorul unitatii, a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR pe care le detine unitatea, conform tabelului prevazut in anexa nr. 10;
 3. copia deciziei conducerii unitatii detinatoare de instalatii/echipamente din domeniul ISCIR prin care a fost numit operatorul RSVTI sau copia documentelor care atesta raporturile contractuale stabilite intre operatorul RSVTI si unitatea detinatoare;
 4. copia autorizatiei operatorului RSVTI.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *