Privacy Policy

Prin prezenta vă informam că, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 ( GDPR ) privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le-am solicitat sau le vom solicita de la dumneavoastra, pe formularele tipizate, sunt necesare si obligatorii pentru indeplinirea obligatiilor legale de supraveghere si raportare catre institutiile statului de reglementare si supraveghere ISCIR ( in cazul centralelor termice ) si ANRE ( in cazul instalatiilor de utilizare a gazelor naturale ).
In baza acestor raportari va solicitam acordul explicit de a va contacta telefonic sau prin scris peste doi ani sau in perioade successive de doi ani pentru a va anunta iminenta expirarii autorizatiilor dumneavoastra.

In cazul in care nu doriti sa mai fiti avertizat/a vă rugăm să ne contactaţi în perioada urmatoare la unul dintre numerele de telefon: 0256293168, 0732141472 sau prin e-mail la adresa : [email protected], in caz contrar consideram ca sunteti de acord cu solicitarea noastra.